• Zábery z odborného výcviku v našej škole, reportáž z praktických maturítných skúšok, prebiehajúcich zápisov do učebných odborov ale aj o nedostatku žiakov technických odborov v školách i praxi, to všetko odznelo 7.5.2018 v Novinách TV JOJ od 29 minúty
       • V dňoch 25.-27. apríla 2018 sa naša škola zúčastnila celoslovenskej výstavy Mladý tvorca s inovatívnym výrobkom: Pomôcka na výučbu a realizáciu prípojky a inštalácie domového rozvodu v rodinnom dome, Návrh na pomôcku spracoval Ing. Ján Rakús a na výstave ju prezentovali Ing. Peter Rovný, Mgr. Katarína Kiliánová a žiaci Richard Žuffa - III.C. Mário Šútovec - I.E zasa prezentoval funkcie pneumatického panela a robot
         • Dňa 12.apríla 2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo futbale žiakov stredných škôl. Po kvalitnom výkone našich chlapcov sme obidva zápasy vyhrali a zaslúžene sme postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 17.4.2018 v Námestove.
          • Dňa 17.04.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili oblastného kola žiakov SŠ vo veľkom futbale. Turnaja sa zúčastnili víťazi okresných kôl. Za okres Námestovo – Gymnázium Námestovo, za okres Tvrdošín – Gymnázium Trstená a za okres D.Kubín SOŠP D.Kubín – Kňažia. Hralo sa systémom každý z každým.
              • Do galérie Zenit 2018 - celoslovenská súťaž boli pridané fotografie. V dňoch 20.-22.03.2018 organizovala naša škola pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania už 34. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike a programovaní a 19. ročník tejto súťaže v strojárstve.
               • Dňa 19.03.2018 sa naši chlapci z III.C odbor mechanik elelktrotechnik zúčastnili krajského kola Enersol, ktoré sa konalo v Martine - Priekope. So svojou pomôckou - na získavanie tepelnej energie zo slnečného žiarenia, ktorú pripravili spoločne pod vedenim triedneho učiteľa Ing. Jána Rakúsa, získali krásne 3. miesto.
                • Pozrite si krátke video o našej súťaži pre žiakov základných škôl Technický šikula

                 https://www.youtube.com/watch?v=wz7xgSagv7U&list=PLDeOnyHgPfswqzVqvA9K-si-fgTHjirUg&index=4
                 • V obľúbenom lyžiarskom stredisku Vrátna Free Time Zone v Terchovej sa 1. februára uskutočnili Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu 2018, ktoré slávnostne otvorila predsedníčka Žilinskej župy pani Erika Jurinová. Svoje sily na lyžiarskom svahu na Pasekách si zmerali študenti stredných škôl zo Žilinského kraja už po siedmykrát.
                  • Dňa 15. februára 2018 sa v našej škole uskutočnil 1. ročník súťaže Technický šikula. Po minuloročnom úspešnom nultom ročníku sme sa rozhodli, že súťaž pre žiakov základných škôl má veľmi dobrú odozvu a budeme v nej pravidelne pokračovať. Sme veľmi radi, že tento rok sa prihlásilo ešte viac škôl - 23 z celej Oravy, s celkovým počtom súťažiacich 46.
                   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
                     • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
                       • Zmena poplatkov za stravu a ubytovanie od šk. r. 2018/19

                        Od 1.9.2019 budú platné nové poplatky za stravu a ubytovanie na školskom internáte:

                        Mesačná platba za obedy pre žiakov: 29,80 €.

                        Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 61,- €

                        Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €

                        Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 81,- €

                        Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady (ďalej len príspevok) uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo žiak vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada príspevku sa realizuje bezhotovostne na bankový účet č. SK90 8180 0000 0070 0048 3999.

                       • O2 Roadshow Moja story, tvoja story

                        Naša stredná škola Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať motivačnú Roadshow Moja story, tvoja story s osobnosťami Tomim KIDom, Strapom, Lacim Strikeom, travelhackerkou Jankou. Vďaka tejto Roadshow budete mať možnosť otvorene sa porozprávať so svojimi vzormi na témy, ktoré vás najviac zaujímajú. Preto vás vyzývam, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša stredná škola.

                       • Krížom-krážom po Dolnom Kubíne

                        Členovia krúžku Literatúra a kultúra regiónu v pondelok 28.05.2018 zas raz vyrazili do ulíc. Tentoraz sa zamerali na prehliadku nášho oravského veľkomesta. V Dolnom Kubíne navštívili Oravskú knižnicu A. Habovštiaka, kde si mohli zadarmo zriadiť čitateľský preukaz a vypočuť si zaujímavosti o A. Radlinskom i T.H.Florinovi, ktorých výročia sme si nedávno pripomenuli. Zhliadli i Park dejateľov, Florinov dom a výstavu o Martinovi Kukučínovi v priestoroch MsKS na Veľkom Bysterci.

                    • Partneri

                     • {#1508} 1
                     • {#1508} 2
                     • {#1508} 3
                     • {#1508} 4
                    • Prihlásenie

                    • Zvonenia

                     Nedeľa 17. 6. 2018
                    • Fotogaléria

                     • Krížom-krážom po Dolnom Kubíne
                     • Návšteva rodného domu Martina Kukučína
                     • Naša škola v TV JOJ
                     • Šimon Greštiak-IV.H - najlepší na Majstrovstvách SR v CNC sústružení
                     • Súťaž Mladý Slovák v našej škole
                     • Naše úspechy na Výstave Mladý tvorca - Nitra
                     • Naši žiaci na bratislavskom autosalóne
                     • Deň učiteľov - program Žiackej školskej rady
                     • Významné ocenenie práce Ing. Milana Bruncka