Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín-Kňažia
  Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín
 • 0435864194
Streda 18. 10. 2017

Oficiálne stránky školy na www.sospknazia.sk

 

 

Novinky

 • 11. 10. 2017

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na  rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v stredu 25.10.2017 od  14.30 v jedálni SOŠP. Program začne plenárnym združením, po ňom budú nasledovať individuálne konzultácie s triednymi učiteľmi  a majstrami odborného výcviku.

 • Ako každý začiatok školského roku, aj tento je spojený s podávaním informácií pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl o možnostiach štúdia v stredných školách. Mohli sme sa pochváliť, že ponúkame nový učebný odbor Technicko administratívny pracovník.

  Pravidelne sa zúčastňujeme spolu s firmou MIBA týchto akcií v Námestove, Trstenej. Teraz nás ešte čaká Burza škôl a povolaní v Dolnom Kubíne, Ružomberku a Žiline.

   Žiak ZŠ + žiak SOŠP DK Kňažia = uplatnenie na trhu práce

  Ak ste nestihli, radi Vás privítame aj na dňoch otvorených dverí.

 • 6. 10. 2017

   

  V prvý októbrový piatok 06.10.2017 sa v divadelnej sále MSKS v Dolnom Kubíne konal už 12. ročník festivalu horských a adrenalínových filmov VIDMO 2017. Žiaci SOŠ P Kňažia z tried I. E a II. H síce vidmo (zaujímavý meteorologický úkaz, s ktorým sa môžeme stretnúť v horách za hmlistého počasia, keď je Slnko nízko nad obzorom. Kto vidmo trikrát uvidí, v horách nezomrie.) tentoraz  nevideli, no namiesto toho zhliadli za 73 minút spolu 5 filmov.

  Zaujal najmä film Slovensko na šnúrkach o prechode Slovenskom z najzápadnejšieho bodu do toho najvýchodnejšieho pešo a s pomocou paraglajdu. Krátky dokument hovorí o príbehu mladíka, o prekonávaní samého seba, ale aj o zvládnutí neúspechu, keď cieľ kvôli chorobe a vyčerpaniu síl nebolo možné dosiahnuť. Nám Oravcom bol blízky aj snímok Beh do Choča o krásnej akcii organizovanej vo Vyšnom Kubíne, kde nadšenci vybehli 6,5 km priamo na vrchol Choča /1611 m n. m./. Behu sa zúčastnili aj dvaja naši žiaci Peter Forgáč /IV. H/ a Jozef Nákačka / III.H/, DJ počas podujatia bol náš bývalý žiak Jozef Mikuška z Chlebníc.

 • 9. 10. 2017

  Dňa 6. 10. 2017 žiaci našej školy absolvovali plánovanú odbornú exkurziu do Nitry, kde sa konal v poradí už 24. ročník nitrianskeho autosalónu.

  Podľa odborníkov to bol doteraz najvydarenejší ročník. Žiaci mali možnosť vidieť 26 značiek a 20 TOP slovenských premiér automobilov. Popri tradičných novinkách automobiliek zaujali aj deduškovia na kolesách – veteráni, bohatý sprievodný program a pravdaže nechýbali atraktívne hostesky, jedným slovom bolo sa na čo pozerať – obrázky sú toho dôkazom....

 • Výnimku z neplatenia poistného si študenti môžu uplatniť[1] len na jednu brigádu.

  Vsúvislosti so začiatkom školského roka na stredných a najmä vysokých školách Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, ktorí si hľadajú brigády, že výnimku z platenia poistného si môžu uplatniť[ len na jednu dohodu o brigádnickej práci. Ak si u zamestnávateľa študent – brigádnik uplatní takúto výnimku a neprekročí mesačný príjem 200 eur,poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne neplatí ani sám študent, ani zamestnávateľ.

 • 5. 10. 2017

  Milí študenti,

  ako školská psychologička som tu v prvom rade pre Vás ako „pomocná ruka“ pri riešení záťažových životných situácii. Naše stretnutia môžu byť prvým krokom smerujúcim  k riešeniu problému, zmierneniu napätia a predovšetkým k tomu, aby ste sa cítili lepšie :)

  Ako psychologické poradenstvo funguje?

  V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o psychologické stretnutie, môžete prísť osobne každý štvrtok v čase 12:00-14:00 do miestnosti školského psychológa v škole (oproti zborovni), alebo mi môžete napísať: psycholog@sospknazia.sk , alebo sa môžete objednať prostredníctvom triedneho učiteľa,  resp. svojho rodiča. Aby sme sa mohli pravidelne stretávať, je potrebný podpísaný informovaný súhlas od rodičov (v prípade, ak nemáte ešte 18 rokov), ktorý je na tejto stránke nižšie prístupný na stiahnutie.

 • 28. 9. 2017

  Od 28.09.2017 v SOŠ polytechnickej pôsobí PhDr. Miroslava Bruncková PhD. - školská psychologička.

   

  Konzultačné hodiny budú prebiehať každý štvrtok v  stanovenom časovom pláne:

  7:00 – 8:00   konzultačné hodiny určené pre učiteľov

  8:00 – 12:00          konzultačné hodiny pre žiakov dohodnutých na presnom termíne

  12:00 – 14:00        konzultačné hodiny pre žiakov bez predchádzajúceho dohodnutia

  14:00 – 15:00        konzultačné hodiny pre rodičov žiakov

  Konzultácie je možné si vopred dohodnúť osobne,  alebo mailom na adrese:  psycholog@sospknazia.sk

 • 26. 9. 2017

  Dňa 22.9.2017 sa naše 5 členné družstvo chlapcov (Peter Forgáč, Šimon Greštiak, Mário Lorenc, Adam Bodorík, Milan Fuckulák) zúčastnilo krajského kola 11. ročníka súťaže žiakov stredných škôl „Župná kalokagatia“ pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Čakali ich rôzne disciplíny:Kalokagatia_-__kraj.kolo.pdf

  Beh 3 km v teréne, kontrolné stanovištia v intervaloch 500 m:

  1. streľba zo vzduchovky, otázky: Protipožiarna ochrana,Civilná ochrana
  2.  hod granátom na cieľ, otázky:  Tres
 • 8. 9. 2017

  Dňa 8. septembra 2017 sa v telocvični našej školy uskutočnil súťažno-športový deň medzi našimi novými prváckymi triedami: I.A, I.B, I.C, I.E, I.H.

  Cieľom tohto podujatia bolo vzájomné zoznámenie sa s novými spolužiakmi  a upevnenie triednych kolektívov. Študenti sa ochotne a aktívne zapájali do jednotlivých disciplín, ktoré poskytli mnoho zábavy a výborných športových výsledkov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín-Kňažia
  Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín
 • 0435864194

Fotogaléria